HSE/QS

HSE/QS

Nordic Crane – säkerheten först

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och tillsammans arbetar vi hårt för att skapa en hälsosam och säker arbetsplats. Vi sätter våra anställdas säkerhet först och strävar efter att alla ska komma hem hela – hela livet.

Säkerhet är vår högsta prioritet i allt vi gör. Oavsett om du möter oss på en byggarbetsplats eller på ett kontor arbetar vi alltid efter principen – säkerheten först!

Alla våra uppdrag ska utföras med högsta säkerhet och kvalitet. Med denna prioritering uppnår vi säkrare arbetsplatser, ökat välbefinnande, bästa kvalitet på vårt arbete och det bästa slutresultatet för dig som kund.

Vi har upprättat en egen digital säkerhetshandbok SAFETY som innehåller alla rutiner och regler för hur vi och du som kund tar oss hem trygga varje dag, utan skador på människor, maskiner eller annan utrustning. Genom denna lättillgängliga och transparenta digitala säkerhetsmanual kan vi arbeta systematiskt med säkerhetstänket under hela arbetsdagen.

SAFETY innehåller bland annat:

  • Säkerhetsrutiner för alla arbetsuppgifter och tjänster vi erbjuder
  • Rutiner för avvikelserapportering och anmälan av olyckor
  • Rutiner och beskrivningar för att genomföra en säker arbetsanalys inför alla lyft

Kompetensutveckling och ett starkt fokus på ständiga förbättringar är vägledande i vårt kvalitetsarbete. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 och är en trygg och säker partner för dig som kund.

Anna-Maria Olsson Bogehed

Anna-Maria Olsson Bogehed

HR-chef

Erik Everbrink

Erik Everbrink

Säkerhetschef