Integritetspolicy

Integritetspolicy för Nordic Crane 

Senaste versionen: 23 januari 2024

1. Inledning
Vi är måna om att du litar på oss och hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbsite.  I denna integritetspolicy förklarar vi därför varför vi samlar in information om dig, hur vi på Nordic Crane använder denna information och hur vi tar hänsyn till din integritet.

Nordic Crane Kynningsrud AS, håller koncernchef tillsammans med generaldirektörerna i varje land, jobbet som personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Behandlingen av personuppgifter baseras på den verksamhet vi bedriver och syftet med vår verksamhet.

2. Om personuppgifter och regelverket
Personuppgifter är information och värderingar som kan kopplas till en identifierbar individ. Det kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller en IP-adress. 

All behandling av personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring och utdelning omfattas av sekretessbestämmelserna. Vi strävar efter att säkerställa att behandlingen alltid sker i enlighet med de gällande sekretessbestämmelserna.

3. Vilken information samlar vi in?
För att kunna ge så bra information som möjligt till dig som användare av vår webbsite förlitar vi oss på att samla in olika typer av information, inklusive personlig information. Nedan följer en översikt över hur vi samlar in personuppgifter och vilken information det rör sig om.  

  • Information som du lämnar till  oss: När du skickar in ett kontaktformulär måste du ange viss information som lagras av oss, till exempel ditt namn och din kontaktinformation.  
  • Information om användningen av webbsiten: När du använder våra webbsiter registrerar vi information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Vi samlar in information om din enhet, internetanslutning, IP-adress och nätverks-ID, samt vilka sidor du besöker och vilka funktioner du har använt på sidorna.  


4. Cookies och annat innehåll som lagras lokalt
När du använder våra tjänster lagras cookies och annan data som senare kan läsas av oss. Användningen av cookies beskrivs mer detaljerat på sidan ”Cookiepolicy”.  


5. Vad används informationen till? 

Vi använder dina personuppgifter för att uppnå följande ändamål: 

  • Visning av webbsite: När du besöker vår webbsite behandlar vi information om din enhet, anslutning och IP-adress för att kunna visa webbsiten på ett sätt som är anpassat till den teknologi du använder för att ta dig in på webbsiten.
  • Hantera kundrelationen och ge support: Vi använder dina personuppgifter för att hantera kundrelationen och för att ge support.
  • För att kompilera statistik och förstå marknadstrender: Vi använder de personuppgifter vi samlar in via våra webbsiter för att kompilera statistik och kartlägga marknadstrender. Detta gör vi för att förbättra och vidareutveckla våra produkterbjudanden och tjänster. Så långt det är möjligt gör vi detta med anonym information, utan att veta att informationen är specifikt kopplad till dig.

6. Delning av information
 Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast de som har ett officiellt behov kommer att ha tillgång till de personuppgifter vi behandlar. Vi delar inte dina personuppgifter med andra om det inte finns en rättslig grund för detta.

7. Lagring och radering av personuppgifter
Vi lagrar information om dig endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket den samlades in, eller om vi enligt lag är pliktiga att lagra informationen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppnå målet.

8. Ändringar i integritetspolicyn
Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan efter eget skön. När vi gör ändringar kommer vi att ändra revisionsdatumet högst upp på den här sidan. Ändringen träder i kraft från och med revideringsdatumet. Du hittar alltid den senaste versionen på vår hemsida.

9. Kontaktuppgifter
Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på personopplysninger@nordiccrane.com