Vision och värderingar

VISION OCH VÄRDERINGAR

Våra visioner och värderingar

Den som får vara med om att utveckla och modernisera samhället upplever sitt arbete som meningsfullt och sig själv som privilegierad.

Vår vision: Glädjen är att vara till nytta!

Värdegrund
Våra medarbetare kännetecknas av ärlighet, lojalitet och entusiasm.

  • Ärlighet i organisationen skapar trygghet, öppenhet och tillit.
  • Lojalitet till företaget skapar engagemang och samhörighet och ligger till grund för samarbete och beslut.
  • Entusiasm bland medarbetarna skapar kreativitet och utveckling, motivation och innovation.

Kärnvärden 
Mot kunder och leverantörer ska vi präglas av styrka, säkerhet och precision.

  • Styrkor: Vi har stora resurser till vårt förfogande och har kompetenta och motiverade medarbetare som arbetar med högsta säkerhet.
  • Säkerhet: Vi är en pålitlig partner med hög genomförandeförmåga. Vi är ansvarsfulla och har en solid ekonomi. 
  • Precision: Vi håller avtal, har hög kompetens och fokus på kvalitet.
Pål Kynningsrud

Pål Kynningsrud

Styrelseledamot

Morten Heli-Hansen

Morten Heli-Hansen

CEO | Nordic Crane

Audun Bøhn-Kristiansen

Audun Bøhn-Kristiansen

CFO | Nordic Crane

Magnus Kristiansen

Magnus Kristiansen

CMO | Nordic Crane