Miljö

MILJÖ

Det gröna alternativet

Klimathotet är vår tids största samhällsutmaning och ett bra resursutnyttjande av våra maskiner är avgörande för en miljövänlig tillväxt.

För att bidra till en bättre framtid tar vi miljön på allvar. När vi investerar tänker vi grönt och ser till att nya maskiner uppfyller marknadens miljökrav.

Vi har redan 100% elektriska larvkranar, mobila tornkranar som kan köras på el och mobilkranar som drivs med HVO-miljödiesel och bio-olja. Dessutom har vi kranbilar med el aggregat för inomhusdrift och lastbilskranar med de senaste miljöklassningarna.

Vi fokuserar på miljövänliga maskiner och en ständigt ökande minskning av CO2-avtrycket. Helelektriska maskiner har redan rullat in genom våra dörrar och vi var först i världen med en hel-elektrisk larvkran. Vi är stolta över att vara det gröna alternativet (i dubbel mening) och få fortsätta detta viktiga arbete för en grönare framtid.

Nordic Crane – det gröna alternativet!

  • 100 % elektriska larvkranar
  • Mobila tornkranar som kan drivas med el
  • Mobilkranar som drivs med HVO, miljödiesel och bio-olja
  • Kranbilar med el-anordning för inomhusbruk
  • Lastbilskranar med senaste miljöklassning