Engineering

TJÄNSTER

Engineering

Nordic Crane Engineering har ett flertal ingenjörer med rejäl kunskap och bred erfarenhet. Många av våra uppdrag kräver noggrann planering och ordentlig dokumentation, och vi följer ett stort antal högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Genom att använda avancerade verktyg kan vi simulera hela projektet i förväg och kan på så sätt leverera uppdraget tryggt, säkert och med bästa kvalitet.

Noggrannhet
Genom 2D- och 3D-modellering samt avancerade beräkningsverktyg kan Nordic Crane Engineering skapa lyftplaner, beräkna lyftutrustning, kontrollera marktryck och placera en specifik kran på millimeternoggranna kartor och ritningar.

En rad olika verktyg
Det finns många faktorer som kan skapa utmaningar när man ska genomföra ett lyft eller en flytt. Allt från vikt, stora radier och höjd, men också trånga utrymmen, snäva lyftvinklar och svaga ytor kan göra arbetsförhållandena komplicerade. Vi använder oss av en rad olika verktyg allt från 3D-modeller, matematiska beräkningar och simuleringar för att med noggrannhet kunna förutsäga och visa hur uppdraget kommer att lösas.

Tjänster som Engineering kan leverera:

  • Calculation: Generella beräkningsrapporter som ballastberäkningar eller bjälke-beräkningar. 
  • General Arrangement: Konturritning av en operation som visar tydlig metod. 
  • Jacking Arrangement: Arrangemang för placering av domkrafter under moduler och hur domkrafterna ska stå på stöden. 
  • Lift Plan: Lyftplan som visar krankonfiguration, nyckeltal och visar var kranen ska stå.
  • Manual: Method Statement som innehåller allt från utrustning, metod, riskanalys, kontaktpersoner, plats, ritningar m.m. i detalj.
  • Rigging Arrangement: Som regel tillägg till liftplanen. Detaljritning som visar exakt vilken riggutrustning som ska användas, från kroken ner till konstruktionen.
  • Transport Arrangement: Standard SPMT-ritning som ska visa topp vy, sido vy och slut vy av strukturen med SPMT:erna under den. Ritningen ska visa exakt hur SPMT:erna ska stå jämfört med modulen och stöden. Ritningen bör också innehålla hur hydraul grupperna ska visa nyckeltalen från beräkningarna (tryck, axellast, marktryck, stabilitet etc.). 
  • Transport Route: Översiktsritning av platsen som visar rutten från början till slut. Ritningen ska vara tydlig för operatören så att man förstår vägbanan och kan göra en inspektionsrunda innan själva transporten. Du som kund kan använda sådana ritningar för att säkerställa att rutten är klar, och inte minst godkänd för de laster som läggs på under transporten. 
  • Weighing Arrangement: Detta är en ritning som visar var lastcellerna ska placeras i förhållande till modulen. Ska också visa i detalj hur strukturen ska vägas (domkrafter under/ovanpå cellerna, eventuellt med kran/SPMT, etc.).
Tobias Karlsson

Tobias Karlsson

Ingenjör – Tekniskt ansvarig

Aleksander Sund

Aleksander Sund

Lead Engineer