På Nordic Crane har vi ett starkt fokus på säkerhet varje dag året runt. En helg om året samlas vi dock för att lära av varandra och arbeta tillsammans med målet att bli ännu bättre på säkerhet. Deltagarna är skyddsombud och ledare från våra tre länder, och i år var vi ungefär 60 deltagare. Vårt mål är att alla ska komma trygga hem, hela livet. Årets säkerhetsseminarium hölls helgen 5–7 april på Gardermoen med arbetsnamnet – We Are Nordic Crane and Safety is Our Responsibility.

Vidareutveckling av vårt säkerhetsarbete
Heine Lien, säkerhetschef för Nordic Crane Norge, fokuserade i sin föreläsning på att vi alltid måste tänka på utvecklingen av säkerhetsarbetet. Tiderna förändras och nya och hårdare krav ställs på oss och de som arbetar i vår bransch. Vi kan konstatera att vi definitivt hänger med i tiden och siktar på att visa vägen som en ledande aktör i vår bransch. Vi kommer att sätta säkerheten först och alla på Nordic Crane kommer att komma trygga hem, hela livet. Nya kunder och nya branscher kräver också att vi arbetar med utveckling, bra rutiner, starka och tydliga budskap och inte minst en bra och säker internkommunikation. Här går vi i bräschen med våra egna Life Saving Rules och sätter en standard för hur vi ska arbeta med säkerhet i vår bransch. Säkerheten måste sättas främst, något som dessa regler skyddar och signalerar till alla våra anställda varje dag. Det är vi stolta över!

Arbetsplatsbesök – medarbetarens psykosociala arbetsmiljö
Jens Helbo, Safety Manager/HSEQ-Manager för Nordic Crane Danmark, lyfte fram vår psykosociala arbetsmiljö och hur vi kan påverka den genom arbetsplatsbesök. Arbetsplatsbesök är viktiga för en god och hälsosam kommunikation mellan styrelsen och alla de som utför ett säkert och solid säkerhetsarbete ute på fältet varje dag. Genom regelbundna arbetsplatsbesök utvecklas ett gott och nära förtroende och ett tydligt fokus på beteendeförändring blir möjligt. Medvetenhet om säkerhet blir en del av vardagen när man besöker arbetsplatsen, där vi tillsammans får ett gemensamt mål att komma hem trygga, hela livet.

Vad kan vi göra för att skapa ett säkert beteende på arbetsplatsen?
Erik Everbrink, Safety Manager/HSEQ Manager för Nordic Crane Sverige, höll ett bra föredrag om vårt beteende och hur det påverkar säkerheten i vårt dagliga arbete. Han pratade om att skapa goda relationer, driva kompetensutveckling och vara goda förebilder för att undvika skador och minska risker på arbetsplatsen. På så sätt skapas en bra kultur och vi kan sätta ett ordentligt fokus på säkerhet i vardagen. Vi är stolta över att vi på Nordic Crane 99,98% av tiden arbetar skadefritt.

Tankar och idéer utifrån
Vi hade också turen att få höra en sprakande bra föreläsning av Teddy Broadhurst som har över 50 års erfarenhet av kulturellt-uppbyggande säkerhetsarbete över hela världen. Hans erfarenheter och berättelser lämnar djupa spår och skapar nyttiga diskussioner. Det tar vi med oss i vårt arbete.

Viktigt att fortsätta arbeta i vardagen
Årets säkerhetsseminarium var lärorikt och aktuellt. Det sätter ett nödvändigt och ordentligt fokus på allt vi gör rätt i vardagen och de risker vi utsätts för varje dag. Tillsammans skapar vi den kultur vi behöver för att alla ska komma trygga hem, hela livet. Tillsammans utvecklar och hjälper vi varandra att hålla koncentrationen och hålla nödvändigt fokus i säkerhetsarbetet. Tillsammans är vi starka, tillsammans är vi Nordic Crane!