Nordic Crane vokser over hele Skandinavia og stadig nye prosjekter trenger vår kompetanse og våre tjenester. Med oppstart av ny avdeling i Nord-Sverige og flere nye prosjekt og avdelinger på Vestlandet går vi spennende tider i møte. Hos oss setter vi sikkerheten først og det er tydelig at Nordic Cranes sikkerhetsarbeid blir lagt merke til.  Vi er nå nominert til ESTA Awards 2024 innen kategorien Safety med vår digitale sikkerhetshåndbok  som passende nok også heter: SAFETY. 

Krevende oppgaver
Vi leverer komplekse og utfordrende løft til hele Skandinavia og med det kommer et stort ansvar og et tydelig fokus på sikkerhet. Innen bransjer som industri, olje og gass, infrastruktur og vindkraft er oppgavene vi utfører krevende og innebærer risiko. Det stiller store krav til hvordan vi jobber med sikkerhet og hvilke rutiner vi skal forholde oss til i vår arbeidshverdag. 

SAFETY – en digital sikkerhetshåndbok
Vår digitale sikkerhetshåndbok SAFETY inneholder alle prosesser og sikkerhetstiltak vi må forholde oss til i hverdagen. Detaljerte og innarbeidede rutiner for en rekke situasjoner vi kan stå ovenfor i vårt arbeid. Skjer det noe alvorlig må vi ha klare og tydelig rutiner som er lett tilgjengelig digitalt direkte på mobilen. Det samme gjelder daglige rutiner i ulike arbeidsprosesser vi gjennomfører, samt gjeldene regelverk og instrukser for alle våre maskiner og alt vårt utstyr. Alt komplett på et sted lett tilgjengelig.

Utsnitt for forsiden til SAFETY

Life Saving Rules
SAFETY inneholder også våre egne «Life Saving Rules» som hjelper oss med de helt overordnede og livreddende reglene vi skal følge hver eneste dag for å unngå at noe uønsket skjer. Disse åtte reglene setter et nødvendig søkelys på hvordan vi kan unngå fare og hjelper både oss, samarbeidspartnere og kunder og komme hele hjem hele livet.

Utsnitt fra SAFETY – Life Saving Rules

Stolte finalister
Vi i Nordic Crane er stolte finalister i ESTA Awards 2024 og ydmyke over annerkjennelsen. Vi vet at vi jobber hard med HMS hver eneste dag og at vi alltid setter sikkerheten først i vårt arbeid. Men, med et effektivt og smart verktøy som SAFETY føler vi oss enda tryggere på jobb og kan tilby sikrere tjenester til våre kunder.