I Nordic Crane har vi et sterkt fokus på sikkerhet hver eneste dag hele året rundt. Men, en helg i året samles vi for å lære av hverandre og jobbe i fellesskap med målsetting om å bli enda bedre på nettopp sikkerhet. Deltakerne er verneombud og ledere fra våre tre land, og i år var vi rundt 60 deltakere. Vårt mål er at alle skal komme hele hjem hele livet. Årets sikkerhetsseminar ble arrangert helgen 5.-7. april på Gardemoen med arbeidstittelen – We Are Nordic Crane and Safety is Our Responsibility.

Videreutvikling av vårt sikkerhetsarbeid
Heine Lien, som er sikkerhetssjef for Nordic Crane Norge, fokuserte i sitt foredrag på at vi alltid må tenke utvikling av sikkerhetsarbeidet. Tidene forandrer seg og stadig nye og strengere krav stilles til oss og de som opererer i vår bransje. Vi kan konstatere at vi definitivt følger med i tiden og har som mål å gå foran som en ledende aktør i vår bransje. Vi skal sette sikkerheten først og alle i Nordic Crane skal komme hele hjem hele livet. Nye kunder og nye bransjer krever også at vi må jobbe hardt med utvikling, gode rutiner, sterke og tydelige budskap og ikke minst god og trygg intern kommunikasjon. Her går vi foran med våre egne Life Saving Rules og setter en standard for hvordan vi vil jobbe med sikkerhet i vår bransje. Sikkerheten skal settes i første rekke, noe disse reglene verner om og signaliserer til alle våre medarbeidere hver eneste dag. Det er vi stolte av!

Arbeidsplassbesøk – medarbeiderens psykososiale arbeidsmiljø
Jens Helbo, Sikkerhedschef / HSEQ-manager for Nordic Crane Danmark, satte søkelys på vårt psykososiale arbeidsmiljø og hvordan vi kan påvirke det gjennom arbeidsplassbesøk. Arbeidsplassbesøk er viktig for en god og sund kommunikasjon mellom ledelse og alle de som utfører et trygt og solid sikkerhetsarbeid ute i feltet hver eneste dag. Gjennom jevnlige arbeidsplassbesøk utvikles det et tett og godt tillitsbånd og et tydelig fokus på atferdsendring blir mulig. Bevisstheten rundt sikkerhet blir ved arbeidsplassbesøk en del av hverdagen hvor vi sammen får et felles mål om å komme hele hjem hele livet.

Hva kan vi gjøre for å skape trygg atferd på arbeidsplassen?
Erik Everbrink, Säkerhetschef / HSEQ-manager for Nordic Crane Sverige, holdt et godt innlegg om vår atferd og hvordan det påvirker sikkerheten i arbeidshverdagen vår. Han snakket om å skape gode relasjoner, drive kompetanseutvikling og være gode forbilder for å unngå skader og minke risiko på arbeidsplassen. På denne måten skapes det en god kultur og vi evner å sette et riktig søkelys på sikkerhet i hverdagen. Vi er stolte av at vi i 99,98% av tiden jobber skadefritt i Nordic Crane.

Eksterne tanker og ideer
Vi var også heldige å få høre et knakende godt foredrag av Teddy Broadhurst som har over 50 års erfaring med kulturbyggene sikkerhetsarbeid over hele verden. Hans erfaringer og historier setter dype spor og skaper nyttige diskusjoner. Det tar vi med oss videre i vårt arbeid.

Viktig å fortsette arbeidet i hverdagen
Sikkerhetsseminaret i år var lærerikt og tidsaktuelt. Det setter et nødvendig og riktig søkelys på alt vi gjør rett i hverdagen og risikoen vi hver eneste dag er utsatt for. Sammen skaper vi den kulturen vi trenger for at alle skal komme hele hjem hele livet. Sammen utvikler vi oss og hjelper hverandre til å opprettholde konsentrasjonen og holder det nødvendige fokuset i sikkerhetsarbeidet. Sammen er vi sterke, sammen er vi Nordic Crane!