Med betydelig vekst de siste årene over hele Skandinavia, retter vi nå oppmerksomheten mot Vestlandet. Nordic Crane er allerede et velkjent navn blant kunder i Haugesundsområdet og vi gleder oss nå over oppstart av ny avdeling i Stavanger.

Denne strategiske utvidelsen gir oss ikke bare muligheten til å styrke vår tilstedeværelse, men også til å tilby flere ressurser og bedre service til våre kunder. Med et solid fundament etablert på Vestlandet, ser vi optimistisk frem mot ytterligere vekst og suksess i regionen. 

Ny regionssjef for Vestlandet 
Vi har ansatt Tom Helge Espeland til å lede satsingen som ny regionsjef for Vestlandet. Espeland har lang erfaring fra ulike roller, blant annet fra sin tid hos Worley Rosenberg. Sammen med avdelingen i Haugesund har vi et solid utgangspunkt for denne satsingen.

Det naturlige førstevalget 
Vår hovedoppgave blir å etablere Nordic Crane som en solid og profesjonell samarbeidspartner for både nye og eksisterende kunder på Vestlandet. Vi ønsker å posisjonere oss som den beste og mest profesjonelle aktøren i Skandinavia innen mobilkraner, kranbiler, mobile tårnkraner og Heavy Lift. Målet er å være det naturlige førstevalget for kunder i bransjen innen infrastruktur, bygg og anlegg, industri, olje og gass, samt vindkraft og energi.

Vi skal levere tjenester av verdensklasse med høyeste grad av sikkerhet. For oss er det viktig at alle kommer hele hjem hele livet. I tillegg ønsker vi å bidra til en bedre fremtid og tar derfor miljø på alvor. Når vi investerer tenker vi grønt og sørger for at nye maskiner oppfyller markedets miljøkrav. Les mer om det grønne alternativet her. 

Dekker hele Skandinavia
Vi har lang og bred erfaring i mobilkranbransjen og er eid av familieselskapet Kynningsrud fra Halden. Vårt virkeområde i Nordic Crane omfatter hele Skandinavia, med over 20 lokasjoner fra Stavanger og Haugesund i vest til Stockholm i øst, København i sør og Boden i Nord-Sverige. I tillegg strategiske og sentrale områder som Göteborg, Oslo, Vestfold og Trøndelag. 

Storkran allerede på plass på Aker Stord 
I tillegg til mobilkraner har vi det siste året investert betydelig i store beltekraner og spesialutstyr, som for eksempel SPMT-akslinger, jack-up-systemer og strand-jacks. En av våre store kraner, en 650-tonns beltekran, er for øyeblikket i bruk på Aker Stord, der vi gjennomfører et stort og viktig prosjekt. Vi har bygd opp en bred erfaring og kompetanse innen prosjektledelse og engineering.  

Befester vår posisjon 
Med vår satsing på Vestlandet og fortsatte investeringer i nye maskiner og dyktige ansatte med høy kompetanse, ser vi frem til å befeste vår posisjon som en sentral aktør i den skandinaviske kranindustrien.