EFTERKLOK I FÖRHAND

I Nordic Crane Kynningsrud utför vi riskfyllda uppdrag varje dag. Oavsett om något transporteras eller lyfts så innebär alla våra operationer risk i varierande grad. Nu kommer snart en uppdaterad version av säkerhetshandboken, som ska vara med ut på jobb och är ett hjälpmedel för att identifiera och förstå risker.

Signalskjema Mobilkran

Att utföra riskfyllda uppdrag utan oönskade händelser skall inte vara någon omöjlighet
om vi använder de rutiner, metoder och verktyg vi har för att identifiera och ta bort riskelementen.
Riskelement
En av våra återkommande huvudorsaker till händelser är bristande kommunikation. Detta är ett allmänt problem i hela bygg- och anläggningsbranschen och beror ofta på språkförbistringar. Vi ser att framsteg görs inom byggbranschen när det kommer till det här, men vi har fortfarande en bit kvar.
Våra dagliga bedömningar och analyser skall fånga upp riskelementen som t.ex. bristande kommunikation innan vi påbörjar en operation och det är viktigt att de görs på rätt sätt. Vi har därför haft stor fokus på att utbilda våra anställda i att förstå riskerna. Vi kallar det ”att vara efterklok i förhand”.
Ny version av säkerhetshandboken
Vi arbetar i dag med att slutföra en uppdaterad version av vår säkerhetshandbok. Slutförandet av säkerhetshandboken har varit ett samarbete mellan bolagen i Division Kran i Norge och Sverige och säkerhetshandboken kommer i både en norsk och en svensk utgåva.
Säkerhetshandboken ska vara med ut på jobb och den är avsedd att vara ett hjälpmedel för att identifiera och förstå risker. Den skall vara till hjälp att se till så att vi utför våra operationer utan att orsaka varken materiella skador eller skador på våra egna anställda och våra samarbetspartners