NORDIC CRANE KYNNINGSRUD HAR NY LOGOTYP!

Sedan juni 2016 ägs Nordic Crane Kynningsrud i Norge och Sverige till 100% av Kynningsrud AS. För att stärka profileringen som helägt bolag i Kynningsrudgruppen byter vi nu logotyp.

Vi kommer att profilera om fordonen succesivt. Omprofileringen är en process som tar tid, då vi alltid sätter kundens behov först och ständigt är tillgängliga för dem med våra 300 kranar och lastbilar.

Framöver kommer du möta oss med vår nya logga allt oftare, i mailsignaturer, på trycksaker, arbetskläder osv.

Kynningsruds logga uppgraderades nu också så att hela koncernens profilering ser likadan ut.

Har du frågor om detta, eller vill att vi skickar vår nya logga till er, kontakta ann-christin.folmer@kynningsrud.no