NYA ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR KRANAR – AHK 18

1 september 2018 ersattes Askom 09 av ”AHK 18 – Allmänna hyresbestämmelser för kranar”. Nordic Crane Kynningsrud AB använder AKH 18 som är mobilkranbranschens standardvillkor för mobila och stationära kranar, med eller utan förare.

De nya hyresbestämmelserna har utarbetats av Mobilkranföreningen i nära samverkan med rikstäckande entreprenörer i byggbranschen. AHK 18 - mobilkran

Det innebär bland annat att byggentreprenörer succesivt kommer att inarbeta AHK i sina nya ramavtal. Mobilkranföreningens årsmöte har slagit fast nya villkoren, följt av beslut i föreningsstyrelsen. Vår VD Morten Heli-Hansen ingår sedan många år i styrelsen i Mobilkranföreningen.

Utgångspunkten vid revideringen har varit att ta fram balanserade och tidsenliga villkor som tydligt beskriver respektive parts ansvar och de förutsättningar som krävs för ett effektivt hyresförfarande. En viktig grundprincip är därför att inte utan uppenbara motiv stryka eller komplettera i villkoren. Varje sådan ändring riskerar att den balanserade helheten går förlorad. Vid behov kommer villkoren att kompletteras med en bakgrund till specifika punkter i bestämmelserna, s.k. motiv.

Befintliga projekt och ramavtal fortgår med Askom 09 men i alla nya avtal ska och bör AHK 18 tillämpas.

Les AHK 18 här. Vid frågor kontakta VD Morten Heli-Hansen +46 31 751 04 01.