Säkerhetens ABC

Våra mål är att ha nöjda ägare, nöjda medarbetare, att följa lagar och regler samt inte minst; jobba säkert. Så att alla kommer hela hem hela livet. För att klara detta måste vi ha väl fungerande rutiner, bra kranar, maskiner och företagskultur samt rätt kompetens för att utföra jobbet. Säkerhetens ABC är vägvisaren.

Vi jobbar hela tiden med att förbättra oss och har bland annat investerat mycket i att bygga ett bra ledningssystem med bra rutiner och processer, som har lett till en ISO 9001-certifiering. Samarbete och bra information internt mellan säljare, arbetsledare och kranförare är en förutsättning för att vi ska lyckas.
Alla våra kranförare ska ha yrkesbevis för mobilkran och utbildning på den enskilda kranen. Utöver det ska alla ha våra kunders behörighetsutbildnigar som t ex SSG, Arbete på Väg, Första hjälpen med mera. Sist, men inte minst ska alla också ha kunskap om vår ”Säkerhetshandbok”, som är boken som beskriver alla våra rutiner och processer kring hur man jobbar säkert. Så kan våra duktiga medarbetare jobba säkert och samtidigt leverera krantjänster till våra kunder på ett effektivt sätt.
En säker dag på jobbet
För att säkerställa at alla jobbar säker kan man se för sig ett scenario. Man vaknar på morgonen och åker till jobbet utvilad och redo för en ny arbetsdag. Där byter man om till arbeteskläder, som bland annat består av den personliga skyddsutrustningen; skor, hjälm, skyddsglasögon och varselkläder. Innan man kör i väg med kranen genomför man en daglig tillsyn av kranen och kontrollerar att allt är som det ska. När man kommer till arbetsplatsen genomför man riskbedöming eller säker jobb-analys innan man lyfter, för att bli medveten om de riskmoment som finns. När kranförare och kund är överens om risker och åtgärder, är man redo för att lyfta säkert. Säkerhetens ABC.
Så enkelt och så svårt
Följer man denna ABC varje dag så får vi inte bara nöjda kunder, utan du och alla dina kollegor kommer hela hem varje dag hela livet. Det är det det handlar om.
Säkerheten först!