Sex våningar på sex dagar med mobila tornkranar

När man ska bygga hus eller lägenhetskomplex är tiden alltid en viktig aspekt. Inte bara för att man ju vill att bygget ska bli klart så fort som möjligt, utan också med tanke på fukt och väta som kan ställa till det. När vi var med och monterade ett sex våningar högt lägenhetskomplex löste vi utmaningen med mobila tornkranar.

När Kynningsrud Nordic Crane blev tillfrågade om att bidra med vår expertis under bygget av ett sexvåningshus med trästomme i Halland, var tiden vi hade på oss en viktig del. Då denna typ av byggnader är väldigt känsliga för fukt så måste montaget gå undan.

Effektivt med mobila tornkranar Lösningen blev att använda oss av mobila tornkranar, en Liebherr MK88 och en Liebherr MK140. Dessa kranar är inte bara snabba på lätta lyft med långt utrigg, de är också smidiga att röra sig i luften utan att själva kranen behöver flyttas. I en mobil tornkran har även kranföraren en mycket bättre översikt över arbetsplatsen än i en vanlig mobilkran, något som ju är positivt i ett projekt som detta. Ca 100 lyft gjordes till varje våning. Tack vare att man kan jobba på väldigt effektivt med dessa kranar blev montagetiden minskad till endast sex dagar.