Våra kranar kör med miljöolja – det gröna alternativet

Kynningsrud Nordic Crane AB är i dubbel bemärkelse gröna. Som en del av samhället satsar vi hårt på en grönare framtid. När vi investerar tänker vi grönt och nya maskiner uppfyller miljökraven på marknaden och stödjer därmed vår HMS-strategi. Vi är ISO 14001-certifierad och vi ska bidra till minskad klimatpåverkan.


Miljögodkänd hydraulolja på mobilkranar
Under sommaren har vi investerat betydligt i miljögodkänd hydraulolja som är godkänd på svenska SP-listan och vi är i gång med den omfattande processen med att byta oljor i våra mobilkranar. I skrivande stund har vi 15 kranar som är redo och vår serviceavdelning ligger i för att vi inom kort tid framåt ska kunna erbjuda allt fler kranar som kör med miljöolja.
Vårt fokus ligger på att ha en miljövänlig maskinpark och att minska den negativa påverkan på miljön. Klimathotet är ett av våra tids största samhällsutmaningar och ett bra resursutnyttjande av kranar och andra fordon är avgörande för en fortsatt miljövänlig tillväxt.