Ambassadører for sikkerheten

Kynningsruds mantra «Sikkerheten først!» er krevende og forpliktende. Å få alle medarbeidere til å ta et personlig ansvar for sikkerheten er avgjørende, og som et viktig ledd i dette innføres nå «sikkerhetssamtalen» som et kompletterende verktøy. På Laholmen 12. august ble det jobbet med å utdanne ambassadører som blir sentrale i implementeringen av sikkerhetssamtalen i hele vår organisasjon.

Kommende ambassadører fra norske og svenske Kran og Prefab er på plass denne dagen i idylliske Strömstad. Kursholderne Teddy Broadhurst og Thorleif Lundquist satt fokus på hva som skal til, og hvilken adferd som kreves av oss, for å være gode ambassadører.

Sikkerhetssamtalen er en vennlig samtale med åpne spørsmål (hva, hvordan, hvorfor). Den skal fortrinnsvis være mellom to personer og ta utgangspunkt i den konkrete arbeidsoppgaven som skal utføres. Sentralt er vurderingen av risikomomentene og hva som kan gå galt om noe uventet skjer. Når samtalen foregår mellom to personer så blir ansvaret for tiltak personlig – det er «jeg» som har ansvaret.

– Medarbeiderne må øves opp til at man har et personlig ansvar for sikkerhet. Man kan ikke vente på at «vi» tar ansvaret, for da skjer det ingen ting. «Hva eller hvem jeg velger å legge i potten» når jeg ikke tar ansvar for sikkerhet, kan være en god tanke å ha med seg, poengterer etolog Thorleif Lundquist.

«I potten» er et uttrykk for hva du (ubevisst) er villig til å ofre for å ta snarveier. Konsekvensene av å forsøke å spare noen sekunder på å ta en snarvei kan være fatale, og stå i et urimelig forhold til hva du faktisk gambler med å ofre ved å ikke gjøre tingene riktig.

Ambassadørene starter jobben nå

Ambassadørenes første sikkerhetssamtale skal gjennomføres allerede i løpet av første uken. Det skal dokumenteres at samtalene er utført, men det legges ikke opp til en omfattende gjengivelse av hva som ble tatt opp og diskutert i samtalen. Dette skal ikke bli byråkratisk og tungrodd. Simpli Better skal tilpasses og benyttes som app til enkelt registrering. Foreløpig er det satt krav til at alle som har fått opplæring skal utføre minst en sikkerhetssamtale i uken, inntil samtalen er en naturlig del av jobbhverdagen til alle våre medarbeidere.

Informasjonsmøte

Ambassadørene skal ta initiativ til et informasjonsmøte i sin organisasjon som en forlengelse av opplæringen. Alle ambassadørene fikk en oransje button som viser at de er ambassadører og kontaktpersoner for sikkerhetssamtalen. Dette skal være enkle en-til-en-samtaler, som man etter litt trening skal være komfortable med å ta initiativ til – og komfortable med å delta i.

I Kynningsrud setter vi «Sikkerheten først!»


Vi snakket litt med sikkerhetssjef Torkil Kynningsrud og montasjeleder i Kynningsrud Prefab, Hallstein Sjøstrøm om ambassadørkurset.

Torkil Kynningsrud, sikkerhetssjef konsern

Hvem er det som deltar her i dag?
Ledere på forskjellige nivåer som skal være ambassadører for Sikkerhetssamtalen, det vil si personer som skal jobbe aktivt ut i organisasjonen med å innføre denne viktige samtalen ute i organisasjonen.

Hva er målet med å lære om adferd på denne måten som vi gjør her i dag?
God sikkerhet handler ikke om fine ord, men hva vi gjør. Det er atferden som teller, eller Godkultur som vi sier i Kynningsrud.
Sikkerhetsambassador - Hallstein Sjøstrøm-300

Hallstein Sjøstrøm, montasjeleder og ambassadør for sikkerhetssamtalen

Du har alle dine ti fingre intakt til tross for at du har jobbet med montasje på byggeplass i over 30 år.  Hvordan har du klart det?
Jeg tror vi kan si både litt flaks og mye fokus. Man må være til stede og tenke over det man gjør når man jobber ute på byggeplassene.

Hva tenker du må gjøres annerledes enn i dag for å unngå skader og ulykker?
Man må forberede seg godt før man starter jobben, i oppstartsmøter. Og stoppe opp hvis uventede ting skjer underveis.

Hvordan tror du sikkerhetssamtalen kan gjøre en forskjell
?
Jeg tror den kan gjøre en forskjell fordi man må få sikkerhetstanken «under huden». Vi gjennomfører egentlig allerede tilsvarende samtaler, men ikke så systematisk som det nå er tenkt. Vi må få guttene til å tenke sikkerhet hele veien og ikke ta snarveier. Sikkerhetstanken må under huden på folk og bli en naturlig del av hverdagen.
Nyhetsarkiv