Arbeid i mørket

I anledning utskiftningen av en gammel gangbru i Lillehammer, måtte Nordic Crane Innlandet ta i bruk natten for å få gjort jobben.

I mobilkran-bransjen må en jobbe alle døgnets tider. Noen ganger er det best å jobbe om dagen, andre ganger passer det bedre å plassere mobilkranen på «byggeplassen» etter mørkets frembrudd.

Når Consolvo og Statens Vegvesen leide inn Nordic Crane Innlandet til arbeide med å skifte ut en gammel gangbru i limtre tidligere i sommer, måtte vi bytte ut nattesøvn med nattjobb. Gangbruen som skal fornyes, binder skysstasjonen i Lillehammer sentrum sammen med byens største barne- og ungdomskole.

Prosjektet er priset til 7,7 millioner kroner, men med en ny bru i stål på plass, vil Lillehammer på sikt spare betydelige summer på vedlikehold og dermed få en bru som ikke bare trenger mindre «stell», men også en som tåler tidens tann mye bedre og som kan bli trampet på av barn- og ungdomsføtter i mange år fremover.