ETTERPÅKLOK PÅ FORHÅND

I Nordic Crane Kynningsrud utfører vi risikofylte oppdrag hver eneste dag. Enten det transporteres eller løftes, så innebærer alle våre operasjoner risiko i varierende grad.

Å utføre risikofylte oppdrag uten hendelser skal være mulig, såfremt man benytter de rutiner, metoder og verktøy vi har for å identifisere og fjerne risikoelementene.
Signalskjema MobilkranRisikoelementer
En av våre gjentakende hovedårsaker til hendelser er «manglende kommunikasjon». Dette er et generellt problem i hele bygg og anleggsbransjen, og denne hovedårsakskategorien innbefatter språkproblemer. Vi ser at det gjøres fremskritt innenfor byggenæringen når det kommer til dette, men vi har enda et stykke igjen.

Våre daglige vurderinger og analyser skal fange opp risikoelementer som f.eks. «manglende kommunikasjon» før vi starter en operasjon, og det er viktig at disse benyttes riktig. Vi har derfor hatt fokus på opplæring av våre ansatte i å forstå risiko. Vi kaller dette for «å være etterpåklok på forhånd».

Ny versjon av sikkerhetshåndboken
Vi jobber i disse dager med å ferdigstille en oppdatert versjon av vår sikkerhetshåndbok. Ferdigstillelsen av sikkerhetshåndboken har vært et samarbeid mellom selskapene i Divisjon Kran i Norge og Sverige, så sikkerhetshåndboken utgis på både norsk og svensk.

Sikkerhetshåndboken er med ut på jobb, og den er ment å være et hjelpemiddel til å identifisere og forstå risiko, samt være et hjelpemiddel for å sikre at vi utfører våre operasjoner uten å forvolde skade, både for våre egne ansatte og for alle våre samarbeidspartnere.