STÖRSTA TRÄDFLYTTEN I NORRA EUROPA

Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse som är under under konstruktion i centrala Göteborg. Järnvägsförbindelsen kommer att bli 8 kilometer lång och ha tre underjordiska stationer som byggs vid Centralstationen, Hagakyrkan och Korsvägen. Inför bygget av Västlänken måste en stor mängd träd flyttas och tas bort. Dom största trädflytten med vår storkran.

Arbetet har pågått i snart ett år och i oktober startade flytten av ett 50-tal träd i Nya allén och Kungsparken. Kynningsrud Nordic Crane är en central del av projektet och tisdagen den 31 oktober lyfte vi ett bok-träd på hela 183 ton!

Totalt sett ska det flyttas runt 50 träd under bygget av Västlänken, men den verkligt stora utmaningen kom natten till 31 oktober då ett bok-träd på hela 183 ton och med en omkrets på 3,7 meter skulle flyttas 75 meter i riktning mot Kungsportsavenyn. Trädet är faktiskt det största trädet som har flyttats i norra Europa. För kunna genomföra trädflytten använde vi vår 600t storkran men med en god planering från projektledaren Clas Ericsson och duktiga kranförare, så gick det hela som en dröm. Men det var inget enkelt jobb.

För det första skulle den stora kranen från Kynningsrud Nordic Crane placeras mitt i centrala Göteborg och därefter kalibreras korrekt. På grund av diverse störningar från trafiken intill var vi tvungna att stänga av all trafik intill. När det var gjort lades två bjälkar under den frigjorda träroten och därefter blev trädet fastsatt med fyra vajrar. Hela flyttprocessen kan egentligen sammanfattas som när du själv flyttar en liten växt hemma men här så skalades det upp och involverade en kran.

Efter att ha lyft trädet, och efter att kranen hade svingat 180 grader, kunde kranen på 600-ton rulla 20 meter och därefter sattes trädet ned i en makadambädd i en förberedd planteringsgrop.

Har du också nogot som måste flyttas? Kontakt oss för mer information.