HMS-Prisen 2020 Norge til Hans Enebakk

Det var en meget glad Hans Enebakk som ved en samling med sine kollegaer fredag 2. juli mottok  Kynningsruds HMS-Pris 2020 for Norge.

 

Hans Enebakk arbeider som kranfører i Kynningsrud Nordic Crane AS avdeling Oslo.

I begrunnelsen til prisen skriver juryen:
I tillegg til å være en seriøs og dyktig kranfører, er Hans også en som setter sikkerheten først. Like mye er han en sterk bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
Han er medarbeideren som alltid er blid og positiv, også i møtet med våre kunder ute. Ved å være løsningsorientert, ærlig, lojal og med et stort engasjement, er han et forbilde for mange.
Hans har høy integritet som han viser gjennom aktiv rapportering, oppfølging av prosedyrer og etterlevelse av sikkerhetsregler. På denne måten bidrar han aktivt til å styrke HMS arbeidet i Kynningsrud.

Hans er en velfortjent vinner av Kynningsruds HMS Pris for 2020.

Gratulerer til Hans!

 

 

F.v. Eirik Kynningsrud, Pål Kynningsrud, Hans Enebakk, Audun Bøhn-Kristiansen og Torkil Kynningsrud.

 


Disse har vunnet HMS-prisen

OM HMS-PRISEN

Innstiftet: År 2000 av AMU i Norge
Formål: Å fremheve personer eller enheter som handler i tråd med Kynningsruds grunnprinsipp «Sikkerheten først, stimulerer arbeidsmiljøet, fremmer
gode idèer eller videreutvikler bedriftene i Kynningsrud.
Prisvinner: Person/enhet som dette, eller de seneste årene, har vist et spesielt
positivt engasjement for arbeidsmiljøet og bedriften, basert på
verdigrunnlaget: Ærlighet – Lojalitet – Entusiasme
Frekvens: Utdeles årlig på prisvinners julebord/høytidelig anledning.
Kandidater: Alle Kynningsrud medarbeidere.

Priser: En pris for Norge, en pris for Sverige